Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmen.

Bildnummer:
2021000300015

Fotograf:

Datum
1960-00-00

Anmärkning
-talet

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Hamnväsen

Hamn

Natur

Hav

Natur

Skog

Kommunikationer

Båtar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

Område

Skurholmen

         

Fotografierna i Luleå kommuns historiska bildarkiv är fria att använda under förutsättning att fotografens namn och bildkällan ”Luleå kommuns stadsarkiv” anges i anslutning till fotografiet vid någon form av publicering. Framgår inte fotografens namn anges: ”Fotograf okänd. Luleå kommuns stadsarkiv”.


Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00