Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Harald Edin. Edin avlade mogenhetsexamen i Luleå 1902, bedrev lantbrukspraktik i Skåne och Östergötland 1904-1906 och blev student vid Uppsala universitet 1905. Han blev agronom vid Ultuna lantbruksinstitut 1908 och filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1911. 1912 blev han assisten vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdets husdjursavdelning och därefter laborator där 1921-1933. Från 1933 och fram till sin död var Edin professor och föreståndare för Lantbrukshögskolans husdjursförsöksanstalt. Han företog även omfattande studieresor 1914 och 1925 i Tyskland, 1922-1923 i Danmark och Norge samt till USA, Kanada och Storbritannien 1923-1924 samt till Finland 1931. Bland hans forskningsinsatser märks särskilt försök med olika former av foderersättning till husdjur. Han utvecklade bland annat under första världskriget metoder för utfordring med cellulosa som användes under foderbristen i samband med andra världskriget. Edin experimenterade även med fiskmjöl som foderersättning. Källa: Wikipedia.

Bildnummer:
2021000100012

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1901-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Porträtt

Porträtt

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Edin, Harald

Agronom

18850326 Piteå stadsförsamling

19410707 Stockholm

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00