Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy tagen från Krongårdsringen mot Malmudden.

Bildnummer:
2004004100062

Fotograf:
Westerberg Lennart

Datum
1958-05-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Malmudden

Område

Örnäset

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00