Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy från Skurholmsbanken mot nuvarande kvarteren Vagnmästare, Vagnkarlen och Verkmästaren (enligt karta Skurholmen 15-3-1967/1). Huset längst till vänster kallades för "lugnet", dåtidens hotell för vilar och rekreation.

Bildnummer:
1982000007634

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Vyer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00