Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Krongårdsringen med kvarteret Hyveln till vänster och kvarteret Ugnen till höger.

Bildnummer:
1982000006994

Fotograf:
Espling Rune

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Krongårdsringen

32

Område

Örnäset

Gata

Krongårdsringen

1

Gata

Krongårdsringen

5

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00