Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
I förgrunden Hertsövägen. Till vänster kvarteret Malmbanan. Till höger kvarteret Svartholmen.

Bildnummer:
1982000006841

Fotograf:
Espling Rune

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Skurholmen

Gata

Västra Brogatan

2

Gata

Västra Brogatan

3

Gata

Västra Brogatan

5

Gata

Västra Brogatan

14

Gata

Västra Brogatan

22

Gata

Västra Brogatan

30

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00