Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Storstigen från Ringgatan mot Spränggatan.

Bildnummer:
1982000006556

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1962-08-14

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Vyer

Natur

Skog

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

Kvarter

Maskinisten

Gata

Storstigen

Fastighet

Stadsäga

1176

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00