Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör från Antnäs mejeri. Till höger en kärna, till vänster ett ostkar. Omkring 1920-talets slut eller tidigt 1930-tal.

Bildnummer:
2018000900012

Fotograf:
Okänd

Datum
1920-00-00

Anmärkning
1920-talets slut?

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Mejerier

Yrken

Mejerister

Arbetsplatser

Mejerier

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Antnäs

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00