Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy från punkthus i kvarteret Mesen, till vänster syns Stadshuset och till höger Domkyrkan. I vänstra hörnet syns Trädgårdsgatan och huset närmast, med gaveln mot Trädgårdsgatan, har långsidan efter Stationsgatan och gatunummer 20.

Bildnummer:
2017000600071

Fotograf:
Öqvist Lars

Datum
1958-00-00

Anmärkning
-1959

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Vyer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kråkan

1

Gata

Stationsgatan

20

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00