Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy från kvarteret Katten, över Storgatan, mot kvarteret Rudan. Närmast i bild syns några mindre affärer, bl a en korvkiosk, med adress Storgatan 42. Till vänster syns Timmermansgatan.

Bildnummer:
2017000600068

Fotograf:
Öqvist Lars

Datum
1960-00-00

Anmärkning
-talet, början av

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Bilar

Allmänna utsikter

Vyer

Byggnader

Kiosker

Byggnader

Affärer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Rudan

2

Gata

Storgatan

42

Gata

Timmermansgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00