Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vy från Stadshotellet mot Stadsbiblioteket och busstationen.

Bildnummer:
2017000600019

Fotograf:
Öqvist Lars

Datum
1956-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Allmänna utsikter

Vyer

Byggnader

Bibliotek

Byggnader

Bensinstationer

Byggnader

Busstation

Kommunikationer

Bilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kycklingen

3

Gata

Köpmangatan

17

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00