Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Fastigheten Hertsön 5:212 tillhörande Emmy Nilsson. Fastigheten inventerades i samband med förberedelserna för Stålverk 80.

Bildnummer:
2016000800236

Fotograf:
Okänd

Datum
1980-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Stålverk 80

Bebyggelseinventering

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Hertsön

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00