Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Luleå Högre Allmänna läroverk, övningar i gymnastiksalen, kvarteret Lärkan. Byggnaden revs 1945. Till vänster står gymnastikläraren J Herbert Krook (1894-1965). Han var född i Kungshamn på västkusten och utbildade sig till gymnastikdirektör 1919 och blev löjtnant i reserven 1924. Sistnämnda år anställdes han vid läroverket i Luleå.

Bildnummer:
2009001800050

Fotograf:
Okänd

Datum
1927-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Skolor

Yrken

Lärare

Skolväsen

Gymnastikundervisning

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Krook, Herbert

Gymnastiklärare

0

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Lärkan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00