Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Korsningen Smedjegatan-Skeppsbrogatan mot Storgatan. Strand.

Bildnummer:
2009000200324

Fotograf:
Rantatalo Margareta

Datum
2004-04-29

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Affärscentra

Byggnader

Kontorsbyggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Smedjegatan

Kvarter

Strutsen

Gata

Skeppsbrogatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00