Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Korsningen Storgatan-Nygatan mot Skeppsbrogatan. Handelsbanken. Stadshypoteket.

Bildnummer:
2009000200320

Fotograf:
Rantatalo Margareta

Datum
2004-04-29

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Banker

Bostäder

Bostadshus

Byggnader

Kontorsbyggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Storgatan

Kvarter

Strutsen

Gata

Nygatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00