Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lastning av lastbil på gården till Luleå Producentförenings mejeri i kvarteret Torsken.

Bildnummer:
2004006200021

Fotograf:
Okänd

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Mejerier

Kommunikationer

Lastbilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Torsken

4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00