Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Utsikt från kvarteret Mesen under byggtiden.

Bildnummer:
2004004100011

Fotograf:
Westerberg Lennart

Datum
1957-09-04

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Mesen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00