Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Elvys Kortvaruaffär. Innehavare av affären var N G Lundmark.

Bildnummer:
1999003100177

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1959-06-02

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Interiörer

Affärer

Arbetsplatser

Affärer

Dräkt

Barnkläder

Föremål

Klädhyllor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Storgatan

9

Kvarter

Hackspetten

5

Område

Luleå, Innerstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00