Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skeppsbrogatan. Bilden är troligen tagen den 12 juni 1887. I förgrunden ligger bohag som räddats undan branden. Telefonledningar till Råneå, Törefors samt Altappen.

Bildnummer:
1999001200015

Fotograf:
Okänd

Datum
1887-06-12

Anmärkning
troligen

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Gårdsmiljö

Olyckshändelser

Eldsvådor

Bostäder

Trähusbebyggelse

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Skeppsbrogatan

28

Kvarter

Strutsen

8

Område

Luleå, Innerstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00