Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Bilden tagen på gården av fastigheten Strutsen 1. Huset till höger är Storgatan28.

Bildnummer:
1999001200013

Fotograf:
Okänd

Datum
1905-00-00

Anmärkning
omkr.

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Byggnader

Gårdsmiljö

Byggnadsdetaljer A-Ö

Verandor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Nygatan

18

Kvarter

Strutsen

1

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Storgatan

28

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00