Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gårdsinteriör Nygatan 18

Bildnummer:
1999001200012

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1956-08-18

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Byggnader

Gårdsmiljö

Kommunikationer

Bilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Nygatan

18

Kvarter

Strutsen

1

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00