Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Interiör av apotekslokalen. Fotograferat mot ingången.

Bildnummer:
1982000009903

Fotograf:
Okänd

Datum
1930-00-00

Anmärkning
-talet

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Handel

Apotek

Interiörer

Apotek

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Göken

12

Gata

Storgatan

10

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00