Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gårdsinteriör av kakelugnsmakare Nils Lundholms fastighet.

Bildnummer:
1982000009532

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-04-22

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Trähusbebyggelse

Bostäder

Gårdar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Skomakargatan

12

Kvarter

Mörten

5

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00