Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gymnastiklektion för elever från Flickskolan i Luleå Högre allmänna Läroverks gymnasitksal, under ledning av löjtnant Albin Lindén, (gymnastikdirektör på Luleå Elementarläroverk för flickor 1919-1922).

Bildnummer:
1982000009452

Fotograf:
Okänd

Datum
1920-00-00

Anmärkning
Omkr

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Skolväsen

Undervisning

Sport A-Ö

Gymnastik

Interiörer

Gymnastiksalar

Skolväsen

Gymnastikundervisning

Dessa personer finns i bilden

Namn

Yrke

Född

Död

Beskrivning

Lindén, Albin

Löjtnant

0

0

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Järpen

4

Område

Luleå, Innerstaden

Kvarter

Lärkan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00