Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Godsmagasinet är rivet. En ny rangerbangård under byggnad. Fotograferat mot Järnvägsstationen.

Bildnummer:
1982000008865

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Järnvägsvagnar

Kommunikationer

Järnväg

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Järnvägsstationsområdet

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00