Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Luleå JärnvägsstationVykort

Bildnummer:
1982000008826

Fotograf:
Lindell Gustaf

Datum
1895-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Natur

Parker

Djur A-Ö

Hästar

Kommunikationer

Hästfordon

Byggnader

Järnvägsstationer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Järnvägsstationsområdet

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00