Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Busstationen t v. Hermelinsgatan från Skeppsbrogatan mot Storgatan.

Bildnummer:
1982000008607

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1987-09-02

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Busstation

Kommunikationer

Bussar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Loet

Gata

Hermelinsgatan

Gata

Skeppsbrogatan

Gata

Storgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00