Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Från vänster i Järnhandlare Hjalmar Sundbaums bostadsfastighet, Brandkårens personalbostäder och Brandstationen i kvarteret Strutsen - därefter kvarteret Tjädern. Samtliga hus belägna vid Skeppsbrogatan. Fotograferat från kvarteret Uttern.

Bildnummer:
1982000008524

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1963-08-26

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Strutsen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00