Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Planen framför Järnvägsstationen. Stinsen och övrig personal uppställda för fotografering. Hästekipage, som tillhör Stadsbudskåren och Luleå Gästgiveri, hämtar resenärer och bagage.

Bildnummer:
1982000008197

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1905-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Djur A-Ö

Hästar

Kommunikationer

Hästfordon

Arbetsplatser

Järnvägar

Yrken

Järnvägstjänstemän

Yrken

Stationskarlar

Dräkt

Uniformer

Byggnader

Järnvägsstationer

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Järnvägsstationsområdet

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00