Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Nedre bangården elektrifieras.

Bildnummer:
1982000008195

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1925-00-00

Anmärkning
omkring

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Järnväg

Kommunikationer

Järnvägsvagnar

Energiförsörjning

El

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Järnvägsstationsområdet

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00