Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset kallas "Erikssonska Stenhuset" efter den byggmästare som påbörjade uppförandet. Luleå Folkbanks lokaler inrymdes i gatuplanet. T h Pastorsexpeditionen i kv Ibisen. Nygatan över Köpmangatan mot Storgatan.

Bildnummer:
1982000007748

Fotograf:
Okänd

Datum
1905-00-00

Anmärkning
Omkr

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Banker

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Nygatan

14

Gata

Nygatan

16

Kvarter

Gripen

1

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00