Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Det gamla varmbadhuset är rivet för att ge plats åt nybyggelse. Kyrkogatan från Varvsgatan mot Sandviksgatan.

Bildnummer:
1982000007332

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1964-05-26

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Ripan

Gata

Kyrkogatan

2-4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00