Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
I förgrunden Järnhandlare Hjalmar Sundbaums bostadsfastighet. Till vänster Luleå Brandstation med personalbostäder.

Bildnummer:
1982000007251

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
0000-00-00

Anmärkning
Omkring 1939

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Smedjegatan

Kvarter

Strutsen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00