Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Hotell Pallas är rivet. Tomten, nr 3, används här som bilparkering. Timmermansgatan från Stationsgatan mot Köpmangatan.

Bildnummer:
1982000007186

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1977-05-31

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Kommunikationer

Parkeringar

Bostäder

Trähusbebyggelse

Kommunikationer

Bilar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Innerstaden

Gata

Timmermansgatan

11

Kvarter

Mörten

8

Kvarter

Mörten

3

Gata

Timmermansgatan

9

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00