Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Malmfartyg ligger på redden i väntan på lastning. Till höger syns byggnad som fortfarande finns kvar, numera kallad Ripan. På taket står det "W. Jäger". Sommaren 1900 flyttade köpmannen Christian Wilhelm Jäger (f 1875) från Sundsvall till Luleå. I Norrbotten öppnade han en grossiströrelse med huvudkontor i Luleå. Hösten 1901 gifte han sig med Hilda Gustava Nordström från Härnösand. Den 28 juli 1903 avlade Jäger "tro- och hulhetsseden" i Luleå - vilket innebar att han blev svensk medborgare. Under år 1905 uppförde han byggnaden på bilden, men redan 1916 sålde han firman till J O Sjölin (1878-1948) och flyttade till Stockholm. Under sin tid i Luleå var han även verksam som vice konsul för Tyskland. Hamnpiren och i förgrunden kv Ripan. Det stora huset till höger är hamnkontoret.Panorama med bild 1982:7144. Se bilaga. Gåva av tågmästare Evert Forsberg.

Bildnummer:
1982000007143

Fotograf:
Tegström Henny

Datum
1915-00-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Fartyg

Malmfartyg

Byggnader

Magasin

Hamnväsen

Pirar

Hamnväsen

Hamnar

Byggnader

Kontorsbyggnader

Allmänna utsikter

Vyer

Historia

Första världskriget

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Södra Hamnen

Kvarter

Ripan

Gata

Södra Strandgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00