Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmsbanken. Omnibussen på "fast mark" med isvägen i bakgrunden.

Bildnummer:
1982000006770

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1954-03-31

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Vägbyggen

Kommunikationer

Bussar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00