Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. Arbete pågår med vägens återställande

Bildnummer:
1982000006766

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1954-04-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Arbetsplatser

Vägbyggen

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:
stadsarkivet@lulea.se
Tel: 0920-45 30 00