Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmsbanken. Vägtrumman nedlagd i Skurholmsbanken. Arbete pågår med vägens återställande.

Bildnummer:
1982000006765

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1954-04-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Arbetsplatser

Vägbyggen

Bostäder

Flerfamiljshus

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00