Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmsbanken. Pågående arbete med nedläggning av vägtunna i Skurholmsbanken.

Bildnummer:
1982000006760

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1954-03-31

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Arbetsplatser

Vägbyggen

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00