Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Skurholmsbanken. För att upprätthålla trafiken under pågående vägarbete har en provisorisk väg lagts ut på isen. Vatten har pressats upp på vägen av den tunga trafiken. Som bilden visar har detta orsakat en del trafikproblem.

Bildnummer:
1982000006757

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1954-03-21

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Årstider

Vinter

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Område

Luleå, Skurholmen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00