Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Vinkelgränd mot Ringgatan. Örnäsets fritidsgård i kvarteret Linjalen. Längst till höger i bild Örnäsets Kyrka i kvarteret Kapellet.

Bildnummer:
1982000006464

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-29

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Kommunala lokaler

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Linjalen

Område

Luleå, Örnäset

Gata

Vinkelgränd

4

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00