Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lövskärsvägen från Ringgatan mot Brändövägen.gatan. (År 1965 namnändrades Lövskärsvägen till Hertsövägen).

Bildnummer:
1982000006445

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1962-08-14

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Villor

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Montören

1

Gata

Hertsövägen

Område

Luleå, Skurholmen

Kvarter

Montören

2

Kvarter

Montören

3

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00