Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset, som nu är rivet, har i ett tidigare skede tillhört EFS-föreståndaren Ludvig Lindström.

Bildnummer:
1982000006413

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1962-08-29

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Ytterviksvägen

Kvarter

Champinjonen

nuv

Fastighet

Stadsäga

311

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00