Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Huset rivet inför Lokstallsledens framdragande. Se bilaga.

Bildnummer:
1982000005826

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1962-08-10

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Bostadshus

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00