Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Lantmäteriet med gaveln mot Residensgatan.

Bildnummer:
1982000005659

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
1932-03-00

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Offentliga byggnader

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Kungsfågeln

3

Gata

Stationsgatan

7

Område

Luleå, Innerstaden

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00