Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
I förgrunden Furumovägen. Bostadshuset till höger om vägen är rivet. Efter 1965 ingår även Rengatan i Furumovägen.

Bildnummer:
1982000005181

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-08-29

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Svarvaren

Gata

Furumovägen

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00