Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Loet med bussstationen t v. I förgrunden korsningen Prästgatan- Skeppsbrogatan.

Bildnummer:
1982000005088

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1964-05-03

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Byggnader

Busstation

Kommunikationer

Bussar

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Loet

Gata

Skeppsbrogatan

Gata

Prästgatan

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00