Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Kv Karpen nr 2, Stationsgatan 56. Gårdsinteriör. Ägare: Gabriel Ruthström.

Bildnummer:
1982000004662

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1971-05-06

Anmärkning

Dessa ämnen är indexerade på bilden

Huvudämne

Underämne

Bostäder

Flerfamiljshus

Byggnader

Gårdsmiljö

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Kvarter

Karpen

2

Gata

Stationsgatan

56

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00