Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
Gårdsinteriör. Lantmannaförbundets fastighet,(kontorslokaler).

Bildnummer:
1982000003977

Fotograf:
Holmström Gustaf

Datum
0000-00-00

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Norra Strandgatan

19

Kvarter

Uven

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00