Luleå kommuns historiska bildarkiv

Bildbeskrivning
I förgrunden korsningen Storgatan-Hermelinsgatan.

Bildnummer:
1982000003828

Fotograf:
Widlund Helmer

Datum
1970-05-30

Anmärkning

Dessa topografier är indexerade på bilden

Topografityp

Namn

Nummer

Gata

Hermelinsgatan

Kvarter

Torsken

Gata

Storgatan

16

         

Adress:
Luleå kommuns stadsarkiv
971 85 Luleå

Besöksadress:
Rådstugatan 11
www.lulea.se/stadsarkivet

E-post:stadsarkivet@lulea.se
Telefon: 0920-45 30 00